En revisor er uddannet til at håndtere en virksomheds finansielle administration. Det er dog ikke revisoren, som står med den daglige økonomiske drift, det vil sige udarbejdelse af regnskaber og diverse bogførings opgaver. Til dette formål anvender man som regel en bogholder.

Da mange revisor huse har bogholdere eller regnskabs medarbejdere tilknyttet, er det derfor nærliggende for revisoren at give opgaven videre til dem. Når årets regnskab skal godkendes, vil bogholderen sørge for at det er korrekt opstillet, så revisoren kan gennemføre revision heraf. Dernæst vil revisoren forsyne regnskabet med en revisor påtegning og udfærdige en årsrapport baseret på regnskabet.

På den måde vil du altid kunne fremvise et overskueligt og transparent regnskab for din virksomhed som dokumentation for en sund og bæredygtig økonomi. Dette har stor betydning, hvis du eksempelvis skal søge om et lån i virksomheden hos din bank, eller godtgøre en ansøgning hos en potentiel investor.

Revisoren som rådgiver

Er din virksomhed mere omfattender og kompleks i sin sammensætning, kan du med fordel benytte dig af revisorens viden og erfaring med juridiske og skattemæssige aspekter af eksempelvis omlægning af virksomhedens struktur. Hvis du for eksempel overvejer at stifte nye selskaber – for eksempel et ApS eller et holding selskab – kan din revisor oplyse dig om fordele og ulemper herved fra et økonomisk og finansielt perspektiv. Samtidig kan din revisor hjælpe dig med at sørge for, at alle ændringer foregår efter bogen – blandt andet ved at hjælpe dig med fremskaffelse og korrekt udfyldning af de relevante dokumenter.

Hvor finder jeg en dygtig og kompetent revisor i Viborg?

Hos Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S finder du revisorer med stor erfaring inden for såvel rådgivning af alle typer virksomheder som håndtering af virksomheders finansielle og økonomiske dispositioner.

Du kan læse mere om Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S, og kontakte din lokale revisor i Viborg, via hjemmesiden lars-olsen.dk